Elipse A1P3 R

Polomaska A1P3

Elipse A1P3 R - polomaska - www.ttech.sk

Polomaska A1P3

 

Polomaska ELIPSE A1P3 je ľahká polomaska s aktívnym uhlíkovým filtrom. Dodáva sa komplet s filtrami. Používa sa pre zachytávanie organických plynov a pár

 

Konštrukcia filtra - jemne plysovaný polymér/sklenené vlákno, obalený celistvo tvarovaným polymetánom/TPE rám vytvorí tesniacu hranu pre pripevnenie filtra k maske.

• Schválené podľa EN 140:1998 s P3 APF:20 s plynom +P3:10

• Kombinuje časticový filter s uhlíkovým filtrom navrhnutý pre ochranu proti pevným a kvapalným časticiam ako je prach, hmla, výpary a organické plyny (65°C pri expozícii 1000 ml/m3).

 

Životnosť filtrov závisí od mnohých faktorov:
• Od intenzity dýchania, charakteristiky a stupňa zamorenia
• Od dĺžky a času expozície
• Od enviromentálnych podmienok ako napr. teplota a vlhkosť
• Nasýtenosti filtračných vložiek používateľ zistí ťažším dýchaním alebo prenikaním malého množstva pachov. Vtedy je nutné filtračné vložky vymeniť.

 

Zváranie
Nerezová oceľ
MIG/TIG
Bodovanie
Spájkovanie
Zváranie galvanizovaných ocelí

Spracovanie kovov
Odlievanie kovov
Obrábanie kovov
Brúsenie
Leštenie

Stavebníctvo
Demolácie
Zemné práce
Práca s azbestom
Abrasívne čistenie
Údržba kotlov


Potravinársky priemysel
Hydinový priemysel
Spracovanie mäsa a mlieka
Výroba krémov
Fermentácie - kvasný priemysel

Farmaceutický priemysel
Výroba liehov, kozmetických prípravkov a toaletných potrieb

 

1,4-Dioxán        Výroba odmasťovačov, nátery a odlakovače, textilný priemysel
2 Amino etanol    Výroba povrchovo aktívnych látok v elektronickom priemysle, mazivá, pesticídy, čistiace prostriedky
1,1,2,2-Tetrachlóretán Nie bežné používanie. Výroba kovových odmasťovačov, odstraňovače farieb, pesticídy
1,2-Dibrómetán  Pesticídy
1,2-Dichlóretán  Výroba vinylchloridu (VCM) a PVC, odmasťovače a odstraňovače farieb
1,2-Dichlórpropán   Použite vyradený, obmedzený na výskume
1,4-Dioxán Výroba atramentov a lepidiel
Acetón cyanhydrin  Výroba transparentných plastov
Acetonitril   Výroba liečív, textilu, plastov lítiových batérií, parfúmov
Akrylová kyselina (estery) Laboratórne použitie - detekcia rezíduí pesticídov
Akrylonitril Výroba plastov, náterov, lepidiel, podlahových leštidiel a farieb
Alkoholy Výroba syntetických vlákien pre výrobu oblečenia, koberce, čalúnenie, akrylamidu a kyseliny acyklickej.
Anilín Výroba alkoholických nápojov, denaturovaných liehov, čistiacich prostriedkov
Benzén Výroba polyuretánu, chemický priemysel, poľnohospodárstvo (herbicídy)
Benzyl bromid Výroba liečív, plastov, syntetického kaučuku, nylónu
Bromoform Penenie a penidlá, laboratórne použitie (roztok)
Butanón tiež známy ako metyletylketón alebo MEK Výroba plastov, textílií, parafínu, lakov, fermeže, odstraňovačov farieb, čistiacich prostriedkov, polystyrénu, cementu a gumy
Butyl acetát Výroba lakov, potravinársky priemysel
Butyl akrylát Výroba lepidiel, povlakov pre textil, spracovanie kože, plastov
Butyl alkohol (butanol) Výroba ďalších chemických látok, kozmetiky
Chlorid uhličitý Chladivá - ale vyradené
Krezol Chemický priemysel, pesticídy
Cyklohexán Chemický priemysel, výroba nylónu, laboratóriá
Cyklohexanol Výroba nylonu, farieb, plastov, čistiacich prostriedkov, textilu a pesticídov
Cyklohexanón Výroba nylonu
Diacetonel alkohol Výroba farieb, riedidiel, moridiel a konzervantov papiera, textilu, umelého hodvábu a kožy, produktov pre čistenie kovu
Diesel výpary Stavebníctvo, zváranie
Dimetylformamid (DMF) Výroba akrylových vlákien a plastov, liečív, pesticídov, lepidiel, syntetickej kože, filmu, povrchové úpravy
Epichlórhydrín Výroba epoxidových živíc, textílií, papiera, atramentov, farbív, lepenky, kozmetiky, šampónov, gumy, tesnenia. Poľnohospodárstvo (insekticídy, fungicídy)
Etanolamín Výroba čistiacich prostriedkov, leštičov, liekov, inhibítorov korózie
Etylacetát Výroba čističov plošných spojov, nechtové odlakovače, kofeínu, kávových zŕn a čajových lístkov, parfúmov, spracovanie potravín
Etylalkohol (etanol) Výroba pohonných hmôt, farieb, parfúmov, dezodorantov, alkoholických nápojov
Etylbenzén Výroba polystyrénov, plastov
Ethylenchlorid Farmaceutická výroba
Ethylendichlorid Výroba plastov (VCM, PVC)
Etylén oxidu Chemický priemysel, sterilizácia zdravotníckych prístrojov
Furfuryl alkohol Chemický priemysel, hutníctvo, výroba zlievarenských živíc, lepidiel a zmáčadiel
Benzín Ropný priemysel
Halogény Farmaceutická výroba
Hexachlórcyklohexán Poľnohospodárstvo (pesticídy)
Uhľovodíky Ropný priemysel, asfalt
Insekticíd Poľnohospodárstvo
Izopropylalkohol Rozpúšťadlo / čistiace kvapaliny v elektronickom priemysle
Maleínanhybrid Výroba sklolaminátu a vystužených plastov, námorný priemysel (výletné lode), stavebníctvo, automobilový priemysel
Metylchloroform Výroba odmasťovačov, lepidiel, sprejov, čistiacich prostriedkov pre domácnosť
Metylizobutylketón Výroba lakov, polymérov a živíc
Nitrozlúčeniny (organické) Poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel
Farebné spreje, výpary Stavebníctvo, sprejovaná farba búdky
Pentachlorethan Nie bežne používaný
Pesticídy Poľnohospodárstvo
Benzín (petrolej) Výroba ďalších chemických látok, plastov, asfaltu, mazacích olejov
Fenol Výroba plastu, nylónu, čistiacich prostriedkov, poľnohospodárstvo (herbicídy), farmaceutický priemysel
Fenylhydrazín Výroba farbív, farmaceutický priemysel
Polyakryláty Výroba lepidiel, spojív, zahusťovadiel, absorbentov, latexu a akrylových farieb
Propyl alkohol (propanol) Výroba kozmetiky, sprejov na vlasy, šampónov, lakov na nechty, dezodorantov, farmaceutický priemysel
Pyridín Poľnohospodárstvo (agrochemické herbicídy)
Rozpúšťadlá Výroba lepidiel, riedidiel na farby, parfúmov, lakov na nechty, čistiarenský priemysel
Styrén Výroba polystyrénu (PS), expandovateľného polystyrénu (EPS), kopolymery styrénu ako je akrylonitrielbutandien - styrén (ABS) živice, styrén - akrylonitril (SAN), akrylonitrilestyrén - akrylát (ASA), styrénbutadienerrubber (SBR) a nenasytených polyesterových živíc
Tetrachlóretán Čistiarenský priemysel, výroba čistiacich prostriedkov pre kov, náterov a odstraňovačov
Tetrachlóretylén Čistiarenský priemysel, výroba textilu, čistiacich prostriedkov pre operácie kovového čistenia
Tetrahydrofurán Výroba PVC, lakov
Toluén Výroba riedidiel, tlačiarenskych farieb, lepidiel, kože, dezinfekčných prostriedkov, cementu pre polystyrén
Tribrómmetán Výroba vosku, tukov, oleja, elektronický priemysel
Terpentín Výroba náterových farieb, lakov, chemický priemysel
Vinylacetát Výroba plastov, živice pre lepidlá, farieb, filmov, textilu, papiera, dreva, kovov, priemyselných náterov
Vinyltoluén Výroba vystužených polyesterov, náterov, sušenie olejov, farieb, lakov, termoplastických líšt, farmaceutický priemysel
Xylén Výroba plastových fliaš, polyestérových odevov, rozpúšťadiel, gumy, kože, riediacich prostriedkov pre farby a laky

 

Cena: na vyžiadanie

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto stránky sa na Vašom zariadení, na ktorom si stránku prezeráte, ukladajú pri jej návšteve a prezeraní malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, vďaka ktorému si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Používaním našich webstránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, podrobnosti si v prípade záujmu môžete pozrieť napríklad na webovej adrese - https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Inštrukcie na zmenu cookies tiež nájdete v online pomocníkovi každého Vami používaného prehliadača webových stránok.
Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.