M1300V NR D respirátor FFP3

M1300V NR D respirátor FFP3

0 % DPH respirátora OBMEDZENIE PREDAJA podľa 69/2020 Z.z

Škrupinový časticový respirátor FFP3 Delta Plus M1300V s výdychovým ventilom pre ľahšie dýchanie zabezpečuje ochranu Vašich dýchacích ciest.

18,50 €

18,50 € s DPH

Balenie

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: DeltaPlus

Škrupinový časticový respirátor FFP3 Delta Plus M1300V s výdychovým ventilom pre ľahšie dýchanie zabezpečuje ochranu Vašich dýchacích ciest

Aké vlastnosti a výhody má respirátor FFP3 M1300V NR D?

filtračná trieda FFP3: chráni proti pevným kvapalným časticiam vysokej toxicity,
filtračná účinnosť filtračného média: 99 %, celkový prienik do vnútra < 2 %,
typ respirátora: škrupinový,
materiál respirátora: netkané syntetické vlákno,
výdychový ventil pre plynulejšie dýchanie a zníženie vlhkosti v respirátore,
široké nastaviteľné upínacie remienky (pásky) zabezpečujú ideálne upevnenie respirátora,
nastaviteľná nosná svorka,
veľmi mäkký integrovaný lícny spoj pre optimálne utesnenie a zvýšenie pohodlia pri nosení,
zvýšená odolnosť voči zaneseniu (test Dolomit) = predĺžené pohodlné dýchanie,
neobsahuje latex.

Použitie respirátora:

stavebné práce
remeslnícke práce
ľahký priemysel
brúsenie tvrdého dreva (dub, buk)
opracovanie dreva morením, brúsenie
práca s cementom,..

Upozornenie:
Pred použitím respirátora si dôkladne prečítajte návod na použitie, kde nájdete detaily týkajúce sa používania a obmedzení. Výber správneho prostriedku na ochranu dýchania závisí od konkrétnej situácie a musí byť urobený kompetentným pracovníkom s vedomosťami o konkrétnych pracovných podmienkach a limitoch pre ochranu dýchania.

Vysvetlivky:
FFP - Filtering Facepiece Particles - filtračná pomôcka na tvár proti pevným časticiam
„3" - trieda filtru so schopnosťou filtrácie (úrovňou ochrany)
NR - Non reusable - na jedno použitie / pracovnú zmenu
D - spĺňa požiadavky na odolnosť voči zanášaniu, skúška dolomitickým prachom (najlepšia možnosť dýchania aj pri silnom výskyte prachu a dlhšej dobe použitia)

Technické parametre
Filtračná trieda: FFP3
Ochranný faktor: 50 x NPK-P
Výdychový ventil: Áno
Normy a certifikácie: EN 149:2001 + A1:2009
Použitie: Jednorazové

CERTIFIKÁT:Prehlásenie o zhodeNávod na použitie

Balenie : 5 ks - cena je uvedená za 1 ks

 

CENA : Nulová sadzba DPH na respirátory kategórie FFP2 a FFP3 sa uplatňuje v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky podľa novely zákona č. 67/2020 Z.
z. v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 v znení neskorších predpisov. Novela je účinná od 12. februára
2021, kedy bola zverejnená v Zbierke zákonov (ide o zákon č. 57/2021 Z.z.).

Obmedzenie predaja : https://www.ttech.sk/normy/obmedzenie-predaja

Pozor pri kúpe tohto produktu, je nevyhnutné aby sme od Vás obdržali prehlásenie o tom, že spĺňate aspoň jeden bod uvedený z formuláru:

 Čestné prehlásenie  : (Potvrdenie je potrebné v prípade kúpi respirátoru FFP2,FFP3 s výdychovým ventilčekom)

 V opačnom prípade predaj nebude možný.

 

Na základe zmeny zákona zo dňa 6.4.2020 platí zákaz predaja tohto typu respirátora širokej verejnosti.

 

Zákaz predaja neplatí pre:

 1) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,

2) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
3) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
4) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
5) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad"),
6) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
7) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
8) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
9) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v bode 1) až 9)

 

Výnimky pre určité práce a zamestnania

 Ako iste viete od pondelka 6.4.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Jeho plné znenie nájdete tu https://www.epi.sk/zz/2020-69

 Zákon zakazuje predaj produktov na ochranu dychu triedy FFP2 a FFP3 iným ako oprávneným osobám, ktoré sú v zákone exaktne vymenované v § 4 v článku 1. V bode D tohto článku je upravená možnosť predávať tieto produkty aj naďalej firmám, ktoré majú povinnosť zabezpečovať OOPP pre svojich zamestnancov a zároveň vykonávajú jednu z činností :

 1. práca s nebezpečnými látkami,

2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11. nanášanie náterových látok,
12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13. strojové brúsenie dreva,
14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15. práca v archívoch.

Nová otázka k produktu

* (Povinné)

Alternatívne produkty

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. ochrana-osobnych-udajov