Normy ochrana sluchu

Normy ochrana sluchu: 

Strata sluchu spojená s nadmernému sa vystavovaniu hluku je najčastejším ochorením z povolania tak v Európe, ako aj v Severnej Amerike a predstavuje takmer jednu tretinu všetkých chorôb z povolania. Tieto problémy môžu mať dlhodobé následky, ktoré môžu spôsobiť stres, únavu alebo izoláciu, ktorá výraznou mierou zvyšuje riziko úrazov pri práci. Strata sluchu je nezvratná a častokrát neskoro diagnostikovaná, v dôsledku čoho sa tieto OOPP zaraďujú do kategórie III.

EN352: Požiadavky na bezpečnosť a skúšky.
EN352-1: Mušľové chrániče sluchu.
EN352-2: Zátky do uši.
EN352-3: Chrániče sluchu nastaviteľne na bezpečnostne prilby.
EN352-4: Chrániče sluchu s reguláciou v závislosti od úrovne.
EN352-6: Chrániče sluchu s elektrickým audio vstupom.
EN352-8: Chrániče sluchu so zábavnou audio funkciou.

V týchto normách sú stanovené požiadavky na výrobu, návrh, funkčné charakteristiky a na skúšobné metódy. Normy rovnako stanovujú to, že musia byť poskytnuté informácie o príslušných charakteristikách.

AKO POUŽÍVAŤ HODNOTY TLMENIA?
Užívateľ má k dispozícii 3 indikátory od najjednoduchšieho po najpresnejší:
SNR (Single Number Rating): Priemerná hodnota útlmu.
• HML: Hodnoty útlmu vyjadrené v závislosti od priemerných úrovní frekvencie:

  • H: Útlm OOPP pri vysokých frekvenciách (vysoké tóny)
  • M: Útlm OOPP pri stredných frekvenciách
  • L: Útlm OOPP pri nízkych frekvenciách (nízke tóny)

• APV (Assumed Protection Value): Hodnoty útlmu vyjadrené v špecifických 8 úrovniach
frekvencie (pozri technický list predmetného výrobku).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. ochrana-osobnych-udajov