Vrátenie tovaru / výmena

TOVAR, KTORÝ VÁM NESEDÍ VYMENÍTE ALEBO VRÁTITE ĽAHKO POMOCOU NASLEDOVNÝCH POSTUPOV ZA TÝCHTO PODMIENOK:

Podmienky pre vrátenie tovaru:

- tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho dodania

- tovar musí byť kompletný, nepoužívaný a nepoškodený vrátane pôvodného obalu.

(poškodený obal (krabica od topánok, odtrhnutý štítok,...), môže byť dôvod k neuznaniu vrátenia, výmeny, či reklamácie)

- s dokladom o kúpe (faktúra) - postačuje kópia faktúry, v prípade, že vyplníte riadne formulár výmeny, faktúra nie je potrebná.

Tovar zasielajte poštou alebo kuriérom na adresu :

Pracovné odevy TTECH

Janka Jesenského 4702

Zvolen 960 01

0911 350 505

Tovar je nutné zaslať doporučene na adresu prevádzky (nie na adresu pošty!)

(nie na dobierku - dobierky nepreberáme ) a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú

stratu a poškodenie behom prepravy k nám.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužial môcť

akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude vrátený na Vaše náklady späť.

Do emailu a balíku je potrebné priložiť stručný popis výmeny tovaru - formulár, ktorý nájdete v texte nižšie kde sú jasne uvedené zamenené položky tovaru. (číslo produktu, názov, farba, veľkosť a pod.)

Pri výmene tovaru si účtujeme prepravu v hodnote 7€ bez DPH formou dobierky. (Suma je výlučne za prepravu bez žiadnych ďalších poplatkov.)

Čo robiť v prípade ak si chcete k vrátenému tovaru doobjednať nový?

Doobjednanie tovaru nie je možné, a je nutné vytvoriť si novú objednávku.

1. FORMULÁR Výmena/vrátka tovaru (v prípade výmeny či vrátenia tovaru)

Vrátka/výmena formulár na stiahnutie WORD

2. FORMULÁR Reklamačný protokol (v prípade reklamácie vady výrobku)

Reklamačný formulár na stiahnutie WORD

2. Reklamácia tovaru

Reklamačné podmienky

Tovar so sprievodným listom (reklamačným formulárom) posielajte na adresu:

Pracovné odevy TTECH

Janka Jesenského 4702

Zvolen 960 01

0911 350 505

V prípade reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodu s Vami a v súlade s platným právnym predpisom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadne vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Zákazník si musí vizuálne skontrolovať tovar ihneď pri a po prevzatí.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné

vady. (Každí náš výrobok obsahuje reklamačné podmienky)

Ak sa na tovare pri jeho používaní prejaví závada, vybavuje sa tento problém v rámci reklamačného poriadku firmy.

zákon č.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA :

a ) vady vzniknuté bežným používaním

b ) nesprávnym použitím výrobku

c ) nesprávnym skladovaním

ZÁRUČNÝ LIST:

Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľa

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou napr. nepár obuvi, chýbajúca časť obuvi a pod.

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastnosti obuvi, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastností materiálu alebo na vady a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania obuvi či iného výrobku. Nevhodne zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Reklamačné konanie môže byť zahájené, ak zákazník predloží kompletnú reklamovanú obuv a preukáže nákup reklamovanej obuvi nákupným dokladom. K reklamácii je potrebné predkladať obuv zbavenú všetkých nečistôt, najlepšie v pôvodnej krabici označenej kódom modelu. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie obuvi k reklamačnému konaniu, ak nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny. Záručná doba a životnosť obuvi sú rôzne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní obuvi môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba na zakúpenú obuv je 24 mesiacov. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká. Pri výbere obuvi dbajte na to, aby zvolený druh, veľkosť a šírka presne zodpovedali Vašim potrebám. Nezabudnite vziať do úvahy účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania. Správna a dostatočná údržba podstatne predlžuje funkčnosť a životnosť obuvi.

Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Spotrebiteľ je povinný reklamovať daný produkt hneď ako sa vyskytne výrobná vada výrobku - Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil chybu - vadu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, § 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Pri užívaní výrobku s chybou, a toho dôvodu znehodnotenie veci, zaniká právo na uplatnenie reklamácie

Plne v súlade so zákonom.

Na vybavenie reklamácie plynie zo zákona doba 30 dní.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. ochrana-osobnych-udajov