Normy ochrana zraku


Všeobecné požiadavky, normy, a špecifikácie použitia ochrany zraku.


Všetky okuliare musia odpovedať norme EN 166. Musia byť vyskúšané notifikovaným skúšobným laboratóriom.
Kategórie ochrany zistené laboratórnymi skúškami sú vyznačené na stranách a zorníku okuliarov.
EN 169 – Špecifikácie (okuliare, ochranné okuliare, štít a dioptrické okuliare)
EN 166 – Filtre pre zváranie
EN 170 – Filtre proti ultrafialovému zváraniu
EN 171 – Filtre proti infračervenému žiareniu
EN 172 – Proti slnečné filtre pre profesionálne použitie
EN 379 – Filtre pre zváranie so spínaným svetelným prestupom alebo dvojitým svetelným prestupom.

Typy filtrov
1. UV filter
2. Infračervený filter
3. Slnečný filter
4. Slnečný filter so špecifikáciami IR

Odtieň
1. číry alebo žltý
2. bronzový alebo šedý
3. dymový

Mechanická odolnosť
S – zvýšená pevnosť – 12
FT – náraz s nízkou energiou – 45
BT – náraz so strednou energiou – 120
AT – náraz s veľkou energiou – 190

Vhodné pracovné prostredie / použitie
1. Tekuté kvapky
2. Veľké častice prachu (až do 5 um)
3. Plyn a jemný prach (menej než 5 um)
4. Roztavený kov a horúce pevné látky (mali by odolať testu nárazom)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. ochrana-osobnych-udajov